સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 26 September 2014

ભણે પાટીદાર વિદ્યાર્થી આગળ વધે પાટીદાર વિદ્યાર્થી (Digital Learning - Animation Learning) (Gujarat Patel Group) સાથે. પાટીદાર હોય તે Like, Comment, Share કરે.

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

ભણે પાટીદાર વિદ્યાર્થી આગળ વધે પાટીદાર વિદ્યાર્થી (Digital Learning - Animation Learning) (Gujarat Patel Group) સાથે. પાટીદાર હોય તે Like, Comment, Share કરે.
 
આ નવરત્રી મા (Gujarat Patel Group) સાથે મેળવો શક્તિ સરસ્વતી અને લક્ષ્મી એક સાથે.

નવરત્રી શક્તિ ના પર્વ મા મેળવો સરસ્વતીની સાથે લક્ષ્મી પણ.


શક્તિ = Navratri, સરસ્વતી = Education DVD & Software, લક્ષ્મી = Flat 10 % discount,

Click Here to Show Products List

 
Gujarat Patel Group - Gayatri Solution Group
Navratri Education Special Offers (Gayatri Solution Group) Flat 10 % Off On Education DVD Flat 10 % discount offer only Std 1 to 10 DVD or Software ( Other Software or DVD Discount Conform By Mail Or Call){English Medium, Gujarati Medium}Transportation Charge Extra (RS 100)
Flat 10 % discount
(SR KG, Std 1 to 12,CBSE, Gujarat) {English - Gujarati Medium}
Payment Received Satrt (17.09.2014 to 3.10.2014) and Distribution Start (04.10.2014 to 10.10.2014)
Click Here to Show Products List
Contact Us for inquiries & Dealership on
Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com, gayatriinternetsolution@gmail.com,  
Mobile : 8155053505, 9429893515,
(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 5.00 PM to 10.00 PM)
Next Offer Will Come In June 2015

Source :- Gayatri Solution Group, Gujarat Patel Group,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

નવરાત્રીમાં માં દુર્ગાની પૂજા રાત્રે જ કેમ કરવામાં આવે છે? વાંચો...

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Gujarat Samachar News

નવરાત્રીમાં માં દુર્ગાની પૂજા રાત્રે જ કેમ કરવામાં આવે છે? વાંચો...

- શાસ્ત્રોમાં રાત્રિકાળની દેવી પૂજાનુ વિશેષ ફળ મળે છે

અમદાવાદ તા. 25 સપ્ટેમ્બર, 2014

શાસ્ત્રોમાં રાત્રિકાળની દેવી પૂજાનુ વિશેષ ફળ મળે છે. 'રાત્રૌ દેવી ચ પૂજ્યનતે' કારણ કે દેવી રાત્રિ સ્વરૂપો છે જ્યારે શિવને દિવસ સ્વરૂપ માન્યું છે. આથી નવરાત્રિમાં રાત્રી વ્રતનું વિધાન છે.

'રાત્રિ રૂપા યતો દેવી દિવા રૂપો મહેશ્વર: રાત્રિ વ્રતમિદં દેવી સર્વ પાપ પ્રણાશનમ' ભક્તિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક માતાની પૂજા દિવસ અને રાત્રિમાં ક્યારે પણ કરી શકાય છે. શિવ અને શક્તિમાં કોઈ અતંર નથી. એટલું યાદ રાખો કે નવ દેવીઓની પૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ.

કુમારી કન્યા માતા સમાન જ પવિત્ર અને પૂજનીય હોય છે. બે વર્ષથી લઈને દસ વર્ષની કન્યા સાક્ષાત માતાનું સ્વરૂપ ગણાય છે. આ જ કારણ છે કે નવરાત્રિ પૂજનમાં આ ઉમરની કન્યાઓના વિધિવત પગ પૂજીને ભોજન કરાવવામાં આવે છે. શાસ્ત્રો મુજબ એક કન્યાની પૂજાથી એશ્વર્ય, બેની પૂજાથી ભોગ અને મોક્ષ, ત્રણની પૂજાથી ધર્મ,અર્થ અને કામ, ચારની પૂજાથી રાજ્યપદ, પાંચની પૂજાથી વિદ્યા, છની પૂજાથી છહ પ્રકારની સિદ્ધિ, સાતની પૂજાથી રાજ્ય, આઠની પૂજાથી  સંપદા અને નવની પૂજાથી પ્રભુત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

Source :-http://www.gujaratsamachar.com/,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Tuesday, 23 September 2014

આ નવરત્રી મા (Gujarat Patel Group) સાથે મેળવો શક્તિ સરસ્વતી અને લક્ષ્મી એક સાથે.

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

આ નવરત્રી મા (Gujarat Patel Group) સાથે મેળવો શક્તિ સરસ્વતી અને લક્ષ્મી એક સાથે.

નવરત્રી શક્તિ ના પર્વ મા મેળવો સરસ્વતીની સાથે લક્ષ્મી પણ.


શક્તિ = Navratri, સરસ્વતી = Education DVD & Software, લક્ષ્મી = Flat 10 % discount,

Click Here to Show Products List

 
Gujarat Patel Group - Gayatri Solution Group
Navratri Education Special Offers (Gayatri Solution Group) Flat 10 % Off On Education DVD Flat 10 % discount offer only Std 1 to 10 DVD or Software ( Other Software or DVD Discount Conform By Mail Or Call){English Medium, Gujarati Medium}Transportation Charge Extra (RS 100)
Flat 10 % discount
(SR KG, Std 1 to 12,CBSE, Gujarat) {English - Gujarati Medium}
Payment Received Satrt (17.09.2014 to 3.10.2014) and Distribution Start (04.10.2014 to 10.10.2014)
Click Here to Show Products List
Contact Us for inquiries & Dealership on
Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com, gayatriinternetsolution@gmail.com,  
Mobile : 8155053505, 9429893515,
(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 5.00 PM to 10.00 PM)
Next Offer Will Come In June 2015

Source :- Gayatri Solution Group, Gujarat Patel Group,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Saturday, 20 September 2014

Good News Navratri Education Special Offers Flat 10 % discount (Gayatri Solution Group) (Gujarat Patel Group)

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Gujarat Patel Group - Gayatri Solution Group
Gayatri Solution Group
Navratri Education Special Offers (Gayatri Solution Group) Flat 10 % Off On Education DVD Flat 10 % discount offer only Std 1 to 10 DVD or Software ( Other Software or DVD Discount Conform By Mail Or Call){English Medium, Gujarati Medium}Transportation Charge Extra (RS 100)
Flat 10 % discount
(SR KG, Std 1 to 12,CBSE, Gujarat)
{English - Gujarati Medium}
Payment Received Satrt (17.09.2014 to 3.10.2014) and Distribution Start (04.10.2014 to 10.10.2014)
Click Here to Show Products List
Contact Us for inquiries & Dealership on
Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com,
gayatriinternetsolution@gmail.com, Mobile : 8155053505, 9429893515,
(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 5.00 PM to 10.00 PM)
Next Offer Will Come In
June 2015

Source :- Gayatri Solution Group, Gujarat Patel Group,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Thursday, 18 September 2014

Navratri Education Special Offers (Gujarat Patel Group) (Gayatri Solution Group)

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Gujarat Patel Group - Gayatri Solution Group


 
Navratri Education Special Offers (Gayatri Solution Group) Flat 10 % Off On Education DVD Flat 10 % discount offer only Std 1 to 10 DVD or Software ( Other Software or DVD Discount Conform By Mail Or Call){English Medium, Gujarati Medium}Transportation Charge Extra (RS 100)
Flat 10 % discount
(SR KG, Std 1 to 12,CBSE, Gujarat) {English - Gujarati Medium}
Payment Received Satrt (17.09.2014 to 3.10.2014) and Distribution Start (04.10.2014 to 10.10.2014)
Click Here to Show Products List

Contact Us for inquiries & Dealership on
Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com,
gayatriinternetsolution@gmail.com, Mobile : 8155053505, 9429893515,
(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 5.00 PM to 10.00 PM)

Next Offer Will Come In
June 2015

Source :- Gayatri Solution Group, Gujarat Patel Group,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Monday, 15 September 2014

સરકારી ઓફિસોમાં Gmail અને Yahoo પર પ્રતિબંધ

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Gujarat Samachar News

સરકારી ઓફિસોમાં Gmail અને Yahoo પર પ્રતિબંધ

- સરકારી ઓફિસોમાં સામન્ય રીતે ઇન્ટરનલ મેલનો ઉપયોગ થતો હોય છે

- Gmail પર પાસવર્ડ હેક થયા પછી સરકાર હરકતમાં આવી

નવી દિલ્હી તા. 13 સપ્ટેમ્બર 2014

સરકારી ઓફિસોમાં સામન્ય રીતે ઇન્ટરનલ મેલનો ઉપયોગ થતો હોય છે, તેમ છતા કોઇક વાર Gmail અને yahoo જેવી લોકપ્રિય મેલ સેવાઓનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે. પરંતુ સરકાર આ સેવાઓને ટૂંક સમયમાં પ્રતિબંધ મુંકવા અંગે વિચારણા કરી રહી છે.

તાજેતરમાં જ Gmail પરમાં અંદાજે 50 લાખ પાસવર્ડ હેક બાદ તેના લીક થવાની ગંભીર ઘટના સામે આવ્યા બાદ સાવચેતીના પગલે ભારત સરકારે ફરી એકવાર આ મુદ્દે કાર્યવાહી વેગવંતી બનાવી છે. સૂત્રનું માનીએ તો આ સંદર્ભે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નૉલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પ્રસ્તાવ મંજૂરી માટે કેબિનેટને મોકલવામાં આવશે.

ઓફિસોમાં સામાન્ય રીતે ઇન્ટરનલ મેલનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે, પરંતુ કોઇંક વાર Gmail સંરક્ષણ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલયને બાદ કરતા બાકીના સરકારી વિભાગોમાં નેશનલ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટરના પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. સંરક્ષણ મંત્રાલય પાસે પોતાનું સુરક્ષિત ઇ-મેલ સર્વર છે અને વિદેશ મંત્રાલય પણ આવી જ વ્યવસ્થા અંગે વિચારી રહ્યું છે.

મિનિસ્ટ્રીએ સરકારી કચેરીઓ અને ખાતાઓ માટે ઇ-મેલના ઉપયોગ અંગેની નવી નિતીનો મુસદ્દો તૈયાર કરી લીધો છે અને આ અંગે સંબંધિત મંત્રાલયો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવશે.

Source :-http://www.gujaratsamachar.com/,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Saturday, 13 September 2014

વિજ્ઞાનીઓએ પ્રથમ વખત અણુનો અવાજ રેકોર્ડ કર્યો

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Gujarat Samachar News

વિજ્ઞાનીઓએ પ્રથમ વખત અણુનો અવાજ રેકોર્ડ કર્યો

સ્વીડનની ચાલ્મેર્સ યુનિવર્સિટીના વિજ્ઞાનીઓની કમાલ


અમદાવાદ, સપ્ટેમ્બર 12, 2014
અણુ વિજ્ઞાન એટલે કે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સની દુનિયામાં વિજ્ઞાનીઓએ પ્રથમ વખત અણુ (એટમ)નો અવાજ રેકોર્ડ કરવામાં સફળતા મેળવી છે. સ્વીડનની ચાલ્મેર્સ યુનિવર્સિટીના વિજ્ઞાનીઓએ આ કમાલ કરી દેખાડી છે.
જોરે આ અણુ કુદરતી નહીં પરંતુ કૃત્રિમ હતો. વિજ્ઞાનીઓએ પહેલા અણુ બનાવ્યો પછી, તેને ઊર્જા વડે ચાર્જ કર્યો હતો. એ પછી અણુ પ્રકાશના સ્વરૃપે ઊર્જા મુક્ત કરે જે ફોટોન તરીકે ઓળખાય છે. આ પ્રક્રિયા સાથે વિજ્ઞાનીઓએ માઈક્રોફોન-લાઉડ સ્પીકર વગેરે સાધનો ફીટ કરી દીધા હતાં. એ પછી અણુનો અવાજ થયો એ નોંધી શકાયો હતો.

Source :-http://www.gujaratsamachar.com/,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

Tuesday, 2 September 2014

હવે Whatsapp દ્વારા વોઈસ કોલ પણ કરી શકાશે?

Gujarat Patel Group
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,  BlogWebsite, )

Good News Gujarat Patel Group Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Gujarat Samachar News

હવે Whatsapp દ્વારા વોઈસ કોલ પણ કરી શકાશે?

- લેટેસ્ટ વર્ઝનમાં ટ્રાન્સલેશનનું ફીચર પણ ઉપલબ્ધ

- 60 કરોડથી વધારે યૂઝર્સ માટે ફ્રિ વોઈસ કોલિંગ સુવિધા

અમદાવાદ તા. 1 સપ્ટેમ્બર, 2014

લીક થયેલી ખબરો અનુસાર મોબાઈલ મેસેજિંગ એપ વ્હોટ્સએપ પોતાના 60 કરોડથી વધારે યુઝર્સ માટે હવે ફ્રિ વોઈસ કોલિંગની સુવિધા લઈને આવી રહ્યું છે.

લીક થયેલી તસ્વીરોમાં એપ્લીકેશનના ઈંટરફેસમાં ફેરફાર થયેલો નજરે પડે છે, જે વોઈસ કોલિંગની સુવિધા શરૂ થઈ રહી હોવાના સંકોતો આપી રહી છે. એક વેબપોર્ટલ પર આવેલા સમાચાર પ્રમાણે લીક થયેલી ઈન્ટરફેસમાં અન્ય ભાષાઓના ટ્રાન્સલેશનની સુવિધાનો વિકલ્પ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વિકલ્પ ત્યારે જોવા મળશે જ્યારે તમે કોલ રિસીવ કરશો.

વ્હોટ્સએપના લેટેસ્ટ વર્ઝનમાં ટ્રાન્સલેશનનું ફીચર પણ ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી આ સમાચારે જોર પકડ્યું છે કે કંપની વોઈસ કોલિંગ શરૂ કરવા જઈ રહી છે. જો કે ફેસબુક પર પણ વોઈસ કોલ શરૂ કરશે કે નહીં, આ બાબતે હજૂ કોઈ સમાચાર મળ્યા નથી. હાલ વ્હોટ્સએપ મોબાઈલ એપ્લીકેશનની માલિકીનો હક ફેસબુકની પાસે છે. ફેસબુકે જ્યારથી એપ ખરીદી છે ત્યારથી વ્હોટ્સએપની સંખ્યામાં 15 ટકાનો વધારો થયો છે. માત્ર ભારતમાં 5 કરોડ લોકો વ્હોટ્સએપનો ઉપયોગ કરે છે.

Source :-http://www.gujaratsamachar.com/,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/