સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Branch Detail

For any inquiry kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code and name. For other location from below city kindly mention near by city (code) from your city.

Eg: If you want to inquire from Kalol and near by city your city code will be GSG Kalol.

Sr
City
Email City Code
State
No
Contact Person
Mobile
Products - Service
A
All Gujarat

Gujarat
1
Jayesh
9429893515
All Products - Service
B
Ahmedabad
GSG  Ahmedabad
Gujarat
1
Jayesh
8511604135
All Products – Service, Account Work
2
Manish (C.G.Road)
9099757281
All Products - Service
3
Girishbhai (Changoder)
9624444969
All Products - Service
4
Anil (Nikol)
9824091434
All Products - Service
5
Shalibhadra 
9426067775
All Products - Service
6
Ashesh (Vastrapur)
9825042398
All Products - Service
7
Jyoti (Bopal)
9898666821
All Products - Service
8
Manish (Kalupur)
9825011514
All Products - Service
9
Pinakin (Sola)
9925034263
All Products - Service
10
Manish (Memnagar)
9879110131
All Products - Service
C
Ankleshwar
GSG Ankleshwar
Gujarat
1
Jayesh
9825473889
All Products - Service
2
Yasar
9825953438
All Products - Service
3D
Anand
GSG Anand
Gujarat
1
Girish
9898610914
All Products - Service
2
Vimal
9824441627
All Products - Service
34E
Bhavnagar
GSG Bhavnagar
Gujarat
1
Haresh
9825171050
All Products - Service
2
Manisha
9825498259
All Products - Service
3F
Bhuj
GSG  Bhuj
Gujarat
1
Dipesh
9227545953
All Products - Service
2G
Chhotaudepur
GSG  Chhotaudepur
Gujarat
1
D. N. Rajput
9427899951
All Products
2H
Deesa
GSG Deesa
Gujarat
1
Gaurav
9825023727
All Products - Service
2
Nita Patel
9824823727
All Products - Service
3
Tushar
9428654779
All Products - Service
4I
Gandhinagar
GSG Gandhinagar
Gujarat
1
Kirtan
8511604135
All Products – Service, Account Work
2
Mukesh
9825447281
All Products - Service
3
Sanjay
9328397603
All Products - Service
4
Jayesh
9998987670
All Products - Service
J
Gandhidham
GSG Gandhidham
Gujarat
1
Naresh
9879320057
All Products - Service
2
Haresh
9825550607
All Products - Service
3
Nirav
9879041200
All Products - Service
K
Godhra
GSG Godhra
Gujarat
1
Fenil
9825296771
All Products - Service
2
Kirtan
8511604135
All Products - Service
3L
Halol
GSG Halol
Gujarat
1
Aashaben
9898555622
All Products - Service
23M
Jamnagar
GSG Jamnagar
Gujarat
1
Jayesh
9376809111
All Products - Service
2N
Junagadh
GSG Junagadh
Gujarat
1
Tejas
9824510500
All Products - Service
234O
Kadi
GSG Kadi
Gujarat
1
Jayesh
8511604135
All Products - Service
2
Mansukh
8866691937
All Products - Service
3
Kirtan
8511604135
Account Work
4P
Kalol
GSG Kalol
Gujarat
1
Jayesh
8511604135
All Products – Service, Account Work
2
Gajendra
8155053505
All Products - Service
3
Chirag
8141318666
All Products - Service
4
Piyush
9998040030
All Products - Service
5Q
Mehsana
GSG Mehsana
Gujarat
1
Jayesh
8511604135
All Products - Service
2
Alpesh - Gheewala
9408542415
All Products - Service
3
Sanni
7600026535
All Products - Service
4
Kamlesh
9879436182
All Products - Service
5
Dipak
9712571170
All Products - Service
6
Kirtan
8511604135
Account Work
7R
Modasa
GSG Modasa
Gujarat
1
Vijay
9426283011
All Products - Service
23S
Nadiyad
GSG Nadiyad
Gujarat
1
Brijesh
9824364888
All Products - Service
2
Vipul
9824049506
All Products - Service
3T
Palanpur
GSG Palanpur
Gujarat
1
Malva
9824722420
All Products - Service
23U
Patan
GSG Patan
Gujarat
1
Ankit
9879751001
All Products - Service
2
Ankur
9712767020
All Products - Service
V
Rajkot
GSG Rajkot
Gujarat
1
Mehul
9879246468
All Products - Service
2
Lalit
9374340254
All Products - Service
3
Amit
9879500406
All Products - Service
45W
Surendranagar
GSG Surendranagar
Gujarat
1
Rajesh
9974825506
All Products - Service
2
Nilesh
9327486897
All Products - Service
X
Surat
GSG Surat
Gujarat
1
Komal
9099081376
All Products - Service
2
Sandeep
9898052840
All Products - Service
34Y
Vadodara
GSG Vadodara
Gujarat
1
D. N. Rajput
9427899951
All Products - Service
2
Divyesh
9924309090
All Products - Service
34Z
Visnagar
GSG Visnagar
Gujarat
1
Sanni
7600026535
All Products - Service
23AA
Vapi
GSG Vapi
Gujarat
1
Bankim       
9825098482
All Products - Service
2
Shailesh
9825512226
All Products - Service
3AB
Vidhyanagar
GSG Vidhyanagar
Gujarat
1
Girish
9898610914
All Products - Service
AC
Veraval
GSG Veraval
Gujarat
1
Chirag
9898082227
All Products - Service
2AD
Unjah
GSG Unjah
Gujarat
No comments:

Post a comment