સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 31 May 2013

History Narmada ( Guajrat )


Gujarat Patel Group 
History Narmada ( Guajrat )

Narmada

Narmada
Present Narmada district was independent India’s Deshi Rajwada’s one independent ‘Rajpipla’ Raj, which was dissolved on 9/6/1947 into the Mumbai State of independent India. There is no authentic evidence found on peeping into the grand history of this Rajpipla State and today’s Narmada district, that of when and how this name Rajpipla came. But there is one story that the first throne was made under a ‘Peepal’ tree and due to that ‘Rajpipla’ name was coined.

Similarly, some say that this name came because of the lots of Peepal trees in this region while some say that in ancient times, there was a ‘Tapovan’ of Maharshi Piplod related to ‘Vindhyachal’ in the Sikoy Square on the south bank of Narmada and from that this name was came. But, evidence is there that as this state was a part of ‘Vindhyachal’, the name of this kingdom was ‘Rajgiri’ for some time. Avantika ( Ujjaini ) emperor Vikram’s heir’s Parmar Shri Nandrai, in the beginning of Vikram Samvat 1200, dreamt about establishing a State and due to this, on the southern bank of Narmada, on the border of Dukhmal State came in south – east corner, on the banks of karjan River, founded Nanpur village and established his rule on the surrounding populated area and colonized farmers from the near by villages into uninhabited region.

Devi Harsiddhi was founded. Temple of Shri Mahakal Dharmeshwar was built and Vir Vetal Hanuman was established. A palace was built in Nandpur and one lake was built which, at present, is known as Badha Lake. Nandrai’s lineages ruled and the power was gained in Karnali village came on the opposite bank of Narmada and gave most of the northern part of the Narmada to their own components, Kshatriyas for dwelling. Of them, some five became land lords of some 10 villages. ‘Mahervas’ name was given as the dwelling ( Vas ) was given in compassion. For the protection of this Mahervas at Garudeshwar, a fort was built and place of living for officer and protector was built.
After the death of Jaichand, the ninth king of this kingdom, his nephew Samarsinhji named Arjunsinh sat on the throne in 1403. Sultan Ahmed of Gujarat attacked on Rajpipla in between Samvat 1942 and 1972 during the time of Gemalsinhji and razed the temple of Nandkeshwar Mahadev situated on the road on the western side of the Karjan river in Nandpur and a big graveyard was made and since then Muslims were inhabited. During Samvat 1495, Vijaypalji renamed Nandpur as Nandod ( boundary of Nand ) and increased the population of Bhils and prepared an army. Vaidyanath Mahadev along with Ganesh, Hanuman was established. Since then Bhils consider Hanuman as their deity and worship him on the occasion of marriage. Between Samvat 1485 and 1514, Sultan Ahmed Khan again invaded this kingdom but then king Harisinhji defeated him and at a place 10 miles away from Nandod which at present known as Junaraaj, the throne was founded by the name Rajpipla.

In Samvat 1514, Puthurajji, the first, got his coronation at the hand of Junaraj Vasava and since then, it was decided to get the coronation of the monarchs of this dynasty by the man of this Vasava lineage and it is followed even today. Rana Udaysinhji of Chittod had escaped and taken shelter due to the attack of Akbar Shah during Samvat 1615 to 1639. As Emperor Akbar won Gujarat from Muzaffar Shah and attacked on Rajpipla, Puthuraj, the 2nd had to hide in the mountains. From Samvat 1652 to 1661, in the period of the Deepsinhji, the throne was brought to the place which at present known as Rajpipla and the name of the original throne was named as Junaraj. 13 Daanshasans ( deeds of donation ) are found scripted on the copper plate of Gurjar Nrupati Vansh ( lineage ).

These are of the period of Virkram Samvat 380 to 486 ( 629 to 736 A. D. ). After that, the power of the heirs of kings was in force. Gohil King Harisingh was ruling when Sultan Ahmed Shah invaded Nandod again in 1431 A. D. Escaped due to Sultan’s attack and colonized a new capital by the name of Rajpipla. The king of that lineage might be known as the King of Nandod. So the importance of Nandod might have been continued, it is known from the references of Sultan Bahadur Shah that Sultan Muzaffar Shah, the 3rd fled to Nandod after chastised the Nandod King in 1584 A. D. Gohil Kings of Nandod stayed in Rajpipla till 1730 A. D. which is known as Junaraj presently. It is located at a distance of 16 KMs South - East to Nandod. There is an old fort on the top of the mountain. Raja Jitsinh colonized new Rajpipla and founded capital at the confluence of Tarav and Karjan but the Fort Walls which was on the top of the mountain, has almost been destroyed. There is an underground way, below the ‘Lal Darwaja’ in front of it, to go to Junaraj from Nandod.

The fortune wheel of Nandod rotated and again the capital was shifted to Nandod in 1830 where the original capital of this region was. In 1918-19, the name of Nandod was kept as Rajpipla and was the capital of the Nandod Taluka of Bharuch district. The name of the Taluka remained Nandod. But the name of the city has been changed to Rajpipla. The former Rajpipla is now known as Junaraj. Thus in the inclusion of 11 Talukas of Bharuch District, Rajpipla was continued as the province of five Talukas and the revenue procedure of the provincial area was done from Rajpipla. Rajpipla provincial area was linked with Bharuch district and Governmental administrative work was continued for

Source :- http://www.nri.gujarat.gov.in


Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment