સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Saturday, 13 April 2013

Shree Ranchhodrai Bhagwan Temple

Gujarat Patel Group
Shree Ranchhodrai Bhagwan Temple

Gambhu is oldest village of Mehsana district, taluka Becharaji, State Gujarat. The Ancient name of Gambhu was Gambhira Nagari Where the temple of Ranchhodray is located. Today we can see Archeology special in the flow of river. 
Sahatraling Mahadev temple is also situated near the river. This temple was in the middle of the village but gradually it changed and today it is eye witness symbol.
History of Ranchhodrai Bhagwan:-
 
Vanraj chavada was ruling over ancient patan in year 800 B.C. Neenah sheath was appointed as administrator of justice in this Kingdom who was forefather of vimal shah. Who built a Jain delvada temple on mt abu.they all were children of this mother land. Some crates had criticized on”charaksanhita” and “shushurt sanhita” from this land so Gambhu known as Gambhira nagari in the History.

Today you csee the grand and superb idol of the lord Ranchhodray beside the waste gate of the village this idol of Ranchhodray is more glorious and miraculous than the idol of the temple of Drarika and Dakor. This temple was in the southern parts of village near shitla mata temple during the Muslim rulers. 
In those days Muslim ruler Mohammad gajani had destroyed many Hindu temples so people this village hid the idol in the well gradually this idol was found by vania families when they had dui the land. Gambhu has been known eminent Gambhira nagari in ancient history. On every full moon day many prilgrienus from surrounding area visit for visious.
Those who believes in this god. They are surely succeed we arrange a big procession of this god on full moon day of Asuin month. This chariot tales round from one place to another places and people was for loop. Make their lives happy and prosperous.
Another temple of Gambhu Village:- 
Sitla mataji, Reva maharaj samathi,manpuri maharaj,Famous jain temple(Gambhira pashvnath Bhagwan),Kanpir dada,Ambe mataji,Ganpati temple,Mahakali mata,Sikotar maa,mahadev mandir,Khodiyar Mata and Ramdev pir.
How to Reach Gambhu:-
The big nearest bus stop is mehsana 25 k.m, also railway station. You can way from modhera chokdi via modhera sun temple road (nugar, ranela) village and stop the ganeshpura patiya village, to right hand side ganeshpura to gambhu distance is 3 k.m. The nearest Airport is Ahmedabad 100 k.m.Source :- http://gujarattouristguide.blogspot.in/2012/07/shree-ranchhodrai-bhagwan-temple_3049.html?q=gambhu

Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh S. Patel (Gambhu), Jaydeep Patel (Visnagar) }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment