સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 3 June 2013

History Porbandar ( Guajrat )


Gujarat Patel Group 
History Porbandar ( Guajrat )

Porbandar

Porbandar
Gandhipuri Porbandar has been described in the Ekdaan Patra as Parvela dynasty of the 10th century. This place was famous for Paliya and Shilalekh of 13th century which is proved in the history. Its Sudamapuri, Asmavati, Kedareshwar and Kedarkund have been discussed in the Skand Purana. Borders of the two important ancient holy places of Saurashtra, Dwarika and Prabhas touch the city of Porbandar hence it has its religious importance too. In the north of Porbandar there is Kheemeshwar, Kantela’s Vishnu Temple, Mool Dwarika and Lord Brahma as its guard and goddess Harsiddhi. Once a busy port, Port Miyani is also here.

In its north east there are Chamunda, Nandeshwar, Suntemple of Kinderkheda, Hathala, Shaneeshwar, Bauddh caves of Ranpur, Paster Dhoomali, Bhanwad, Gope’s places. In its east there are basements of Jambuvant, Jhandeshwar, Kokishiya, Beeleshwar, Dhank. In its south east there are Chhayagadh, Bheemeshwar, Chahadeshwar, Odadar, Navibandar, Balej, Pata, Madhavpur, Mangrole Port. In the rest of the directions there is Arabian Sea.Sudamapuri or Porbandar is situated at 105 kilo meters from Junagadh. The meaning of Por is small habitat. These types of habitats on the seashore are called Por. Porbandar is famous as the birth place of Sudama and Gandhiji. Sudama was a kind, sensitive, religious and poor Brahmin. He was the contemporary of Lord Krishna. They were best friends. They stayed together at the Ashram of Sandipani Rishi. Sudama had vowed for not begging. Therefore he never asked anything from Shri Krishna.

There is Sudama Chawk in the city of Porbandar. There is an old temple of Sudama in the Chawk. In the vast compound around the temple ‘Satsang’ is held continuously. There is a labyrinth created in which people walk and count their good and bad deeds. This is a rare place. The planetarium at Porbandar is a must place to visit. This place is special for watching astronomical and scientific wonders. You get to know about the planets, stars and constellations. There is a sight seeing place called Bharat Darshan opposite it. There are pictures of the beautiful places and mythological events and statues of the great persons in it. Chawpati is a good place for leisure outing. There is a lot of information available about Gandhiji at Kirti Mandir, the birth place of Mahatma Gandhi.


Products :-  CCTV Camera, DVR, Indoor – Outdoor Camera, Zoom Camera, Network Box Camera, IP Camera, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment