સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 3 June 2013

History Sabarkantha ( Guajrat )


Gujarat Patel Group 
History Sabarkantha ( Guajrat )

Sabarkantha

Sabarkantha
The then Rajawadas of western Indian Union, other private properties as well as Prantij taluka, Modasa Mahal, Ambaliyara, Mohanpur, Malpur, Bayad and the other Rajawadas of Sadara region got together and Sabarkantha district came into existence in August – 1949 and with the foundation of Gujarat state in May – 1960 Sabarkantha district has become a part of the state. Before that this district was part of Mahikantha agency and was known by this name. Due to the movement of social workers it was named as Sabarkantha in place of Mahikantha.  
Source :- http://www.nri.gujarat.gov.in


Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel }
(Live In :- Ahmedabad, Gandhinagar, Kalol, Mehsana, Visnagar,
Unjha, Sidhpur, Chanasma, Patan, Palanpur,)

No comments:

Post a Comment