સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "જ્ઞાન અને ક્રિયા જીવનની બે મહત્વપૂર્ણ પાંખો છે, જેના વડે માનવ અનંત સુખાવકાશમાં સહજ રીતે ઉડ્ડયન કરી શકે છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 21 December 2017

સમસ્ત પાટીદારની એકતાનુ ધામ - સરદાર ધામ - Sardar Dham - Welcome to Patidar Devlopment World - દરેક પાટીદાર ભાઈ બહેન પોતે વાંચી બીજા ને શેર કરે,

Gujarat Patel Group
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE 
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515
Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

સમસ્ત પાટીદારની એકતાનુ ધામ - સરદાર ધામ - Sardar Dham  - Welcome to Patidar Devlopment World - દરેક પાટીદાર ભાઈ બહેન પોતે વાંચી બીજા ને શેર કરે,


Note :- દરેક પાટીદાર ભાઈ બહેન પોતે એક વાર વીડીયો જોઈ બીજા ને શેર કરે,

Vision

1 :- સમાજનું વૈશ્વિક જોડાણ
2 :- ૧૦૦૦૦ દીકરા-દીકરીઓને પરવડે તેવા છાત્રાલયની વ્યવસ્થા.
4 :- અતિથિ ભવન
7 :- UPSC / GPSC ઓનલાઇન શિક્ષણ

An Awakening……

Namaskar to our dignified, proud worthy and enlightened brothers & Sisters……
We are proud to be the heirs of the sculpturer of the united India & inspirer of the true freedom, the Iron Man of India “Shree Sardar Vallabhbhai Patel”.
We appeal to all our knowledgeable, esteemed and conscientious patidar borthers and sisters to come forward keeping aside distinctions between “Kadva” and “Leuva” and taking inspiration from the exemplary life of “Sardar Saheb” to contribute for nation development from social development.
In the 21st century of knowledge, science and technology, for the bright future of our young generation to keep pace with others in the country and around the world, in an era of privatization, liberalization and globalization, the youth should be equipped with such skills that they can fulfill eye dreams let us provide them support and guidance to enable them to capture the emerging opportunities and contribute further for the progress of the nation, and live their independent life with self confidence.
We bless the youth that they should be well-educated, progressive, self-confident, and good at inter-personal relations, with regard for nature and the ability to live fearlessly, peacefully and happily in the society.
The four pillars of our democracy are politics, administration, judiciary and media. Let us enable our children with capabilities that they can become a part of this democratic structure and also make them capable for increasing their business potentialities.
So, let us all unite and make “The abode of unity of all the entire Patidar Community – Sardardham” more powerful by your physical, mental and economical efforts (supports) and request to all the Patidar Brothers and Sisters to join this development journey at its great success…..
Jay Sardar….. Jay Hind…..
Online Help Portal Sardar Dham Service  

One account for All Services

Online Education / Civil Service Coaching


Login as a Member Click Here

Register as a Member Click Here

Link :- http://data.sardardham.org/cas/register?rurl=http%3A%2F%2Fdata.sardardham.org%2Fcas%2Flogin%3Fservice%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sardardham.org%3Fnext%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sardardham.org

યુવા તેજ / યુવા તેજસ્વિની


Login Link :- http://mooc.sardardham.org/


Contact Us :- 
Office: SARDARDHAM Head Quarters, Near Royal Hights, Vaishnodevi Circle, S. P. Ring Road, Ahmedabad-382421
Ph: 7575001428/1438/1596/1597/1548 
Email: info@sardardham.org, info.sardardham@gmail.com

Source :- http://www.sardardham.org/gu/

Tally On Mobile - Mobile Tally Marketing App - Tally Mobile Business Management App


 CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application
1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
  • Sms Module     Agent Module     Security Features   Contact Manager  Inventory Report
  • Auto Email  Outstanding Followup  Half Page Invoice   Voucher Aurthorization
  • Serial Member Search  Textile Industries   Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
  • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report  Daily Purchase Report   Cash & Bank  Stock Summary  Bills Receivable  Billy Payable  Fix Assets  Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Note :-   Tally, Quickheal Antivirous, Education Software  કે બીજા કોઈ સફ્ટવેર લેવા માટે 
જુના કે નવા Laptop, Desktop Computer લેવા કે વેચવા માટે,
 IT, CCTV,  ને લગતી કોઈ પણ Products ( Switch, HDD, Ram, Cd, Pendrive) લેવા માટે
 માત્ર Whats App કરો કોલ નહી Mo 9429893515, 7990449182, 8511604135,  બેસ્ટ રેટ મલસે

Source :-http://blogs.tallysolutions.com/gu/composition-to-regular-dealer-gst/

Download Tally.ERP 9 Release 6 (Gold) With GST Click Here 

Link :-  https://tallysolutions.com/download/

 GST Knowledge in Gujarati Click Here    Link :- http://blogs.tallysolutions.com/gu/

 GST Knowledge in English Click Here   Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/

 GST Knowledge in Hindi Click Here  Link :-  http://blogs.tallysolutions.com/hi/

Source :-http://www.gujaratsamachar.com, http://www.sandesh.com, http://www.divyabhaskar.co.in,http://www.akilanews.com/

Products :-  Quick Heal Antivirous, Tally, GST,  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment